Família i Escola

Pel desenvolupament global de l'infant és imprescindible la col·laboració entre família i escola. Per això a Peixets sou molt importants i realitzem algunes activitats per tal d'afavorir-la:

 

          - Entrades i sortides: considerem important que els pares i mares puguin entrar a l'aula, tant a l'entrada com a la sortida, per tenir,                                       contacte diari amb l'educadora i crear aquest  vincle familiar  que tant ens agrada.

       

          - Agenda digital diària: A través d'una aplicació del mòbil,  les famílies disposen d'una agenda digital amb tota la  informació  del dia  a dia de                       l'escola i de l'infant. .

 

          - Llibreta viatgera: on els nens i nenes presenten les seves famílies, aficions i mascotes.

 

          - Convidat sorpresa: les famílies (pare, mare, avis, germans...) poden venir a realitzar una activitat a la classe.